UW MENING

 

Het is voor onze praktijk van belang dat wij goede kwaliteit leveren, daarom worden wij regelmatig getoetst, dit gebeurd via CQI. Wij streven met behulp van dit kwaliteitsonderzoek naar goede zorg. Om dit te kunnen realiseren worden patiënten gevraagd wat hun ervaring is geweest binnen de behandeling. Verschillende aspecten van de zorg komen hierin aan bod. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt, hieruit kunnen wij onze verbeterpunten voor de praktijk en de manier van behandelen terug vinden. Zie hier de beoordeling van onze klanten.