UW MENING

 

Het is voor onze praktijk van belang dat wij goede kwaliteit leveren. Daarom worden wij regelmatig getoetst, dit gebeurd via CQI. Wij streven met behulp van dit kwaliteitsonderzoek naar goede zorg. Om dit te kunnen realiseren worden patiënten gevraagd wat hun ervaring is geweest bij de behandeling. Verschillende aspecten van de zorg komen hierin aan bod. De vragenlijsten worden anoniem verwerkt. Hieruit halen wij verbeterpunten voor onze praktijk en de manier van behandeling. Wanneer u deze vragenlijst van ons ontvangt, hopen wij dat u deze invult.